Om
fiberprojektet

Fiberprojektet
2024-02-03

Designed by Taki Sweden AB, Copyright 2012

Copyright 2011, 2012, 2013
Taki Sweden AB

All rights reserved

Om fiberprojektet och hur det gick till

Bakgrund

Bristfälliga telekommunikationer och dålig TV-antenn

Området är kuperat.Täckningen för mobiltelefoner och mobildata är usel, trots påstötningar på samtliga telebolag.

Även internet via ADSL brukade kräva ett antal omstarter per dag, eftersom det är långa och dåliga teleledningar. Betalade man för 25 Mb/s fick man i bästa fall 10 Mb/s efter omstart, därefter sjönk hastigheten successivt ner till 1-2 Mb/s, för sedan ev lägga av helt.

När området kom till bildades en fristående "antennsamfällighet" som skulle förvalta den gemensamma centralantennen för tv och radio. Detta antennät har sedermera utnyttjats till bristningsgänsen i och med att flera analoga kanaler har tillförts.
Försök att få in digitala kanaler i nätet har sorgligen misslyckas. Likaså går förstås nätet inte alls att använda för internetanslutning.

Ett försök 2010 att få uppslutning för att restaurera det då 40-åriga nätet, genom att ersätta de gamla koaxial-kablarna med modern fiber, vann inte alls majoritet.
Många i området har egna satellitantenner och datamognaden är ganska låg.

Individuell anslutning till bredbandsfiber blev lösningen.

Det visade sig dock att det fanns en kärna av invånare som hade behov av moderna kommunikationsmöjligheter, både yrkesmässigt och av eget intresse.

Detta resulterade i att vi, några intresserade i området, insåg att det enda som skulle fungera var en helt individuell och frivillig lösning. Vi kontaktade Botkyrka Stadsnät och fick, efter ett antal turer, löfte om fiberanslutning. Om bara vi tillsammans kunde få ihop ett anständigt antal som ville ansluta sig.
Vi kontaktade även andra tänkbara leverantörer, t ex Telia, men deras intresse var lågt och villkoren oantagliga för vår del.

Så småningom visade det sig att c:a 50% av fastigheterna, inom en avgränsad del av området, ville teckna kontrakt, och då körde Botkyrka Stadsnät igång med projektet.

Resten är historia, som du kan följa på denna web.

 Läs mer

Rödstenen och angränsande kvarterssamfälligheter i Norsborg tillkom i början på 1970-talet. Området är vackert beläget på historisk mark och är avgränsat av ett parkområde mot den närbelägna Mälaren. Det är ett utmärkt bostadsområde, med välskötta hus, barnvänligt och nära till naturen.

Nu är projektet fullföljt och avslutat till allas belåtenhet. Vi som anslutit oss gläder oss dagligen över stabilt och snabbt internet, skarp tv-bild i HD-upplösning, med valfritt antal kanaler samt billig hemtelefoni.


Anslutningen till fibernätet är helt frivillig och har inget med samfälligheterna att göra.

Varje fastighet som ansluter sig betalar sin kostnad själv.
Fastigheter som inte deltar drabbas inte av någon kostnad, varken individuellt eller via samfällighetsavgiften.

Samfällighetens samtycke till ledningsrätt har erhållits, vilket innebär att fibern får grävas ner i gator och annan gemensam tomtmark. Leverantören, Botkyrka Stadsnät, återställer mark och gator och har åtagit sig att orsaka minsta möjliga störningar under grävtiden. Kortvarigt kan man dock räkna med lättare framkomlighetsproblem.

Ledningen ägs och underhålls framgent av leverantören på samma villkor.
Om ledningen, i en avlägsen framtid, skulle tas ur bruk så har leverantören åtagit sig att ta bort ledningarna och återställa marken.

Livslängden för ett sådant här nät anges till minst femtio år, både tekniskt och fysiskt.

Tekniken med fibernät är väl beprövad, energisnål, miljövänlig. Den orsakar inte någon elektromagnetisk strålning i omgivningen.

Den som ansluter sig räknar i regel med att anslutningsavgiften kan ses som en investering som ökar värdet på fastigheten. Det finns goda belägg för att man får bättre betalt för ett hus med fiberanslutning när man säljer det.

Anläggningskostnaden faktureras i en klump när det hela är klart. Botkyrka Stadsnät kan hjälpa till med finansieringslösning.

Inga månads- eller årskostnader för fiberanslutningen debiteras, man är inte uppbunden av några fasta avgifter till Stadsnätet.

Upplägg för projektet


Syfte

 • Representera de fastighetsägare i Rödstenen som vill ha fibernät till sin fastighet i kontakter med leverantörer, samfällighet och myndigheter.
 • Fortlöpande informera medlemmarna av Intressegruppen om progressen.

Avgränsning

 • Intressegrupp Fiber har inte mandat att teckna avtal och abonnemang med fiberleverantören. eller entreprenören. Medlemmarna står individuellt för dessa avtal. Varje medlem beslutar och avtalar själv.
 • Intressegrupp Fiber i Rödstenen är ingen förening och har ingen utsedd styrelse. Den har inget juridiskt ansvar.

Avslut

 • Intressegrupp Fiber i Rödstenen upplöses när införandet är klart.

Exempel på uppgifter för intressegruppen

 • Referens i avtalsfrågor.
 • Kontakt mot leverantören rörande ledningsprojektering, tidsplanering etc.
 • Kontakt mot samfälligheten Rödstenen. Frågor rörande markavtal, förläggning etc.
 • Hjälpa till med lämpliga lösningar för enskilda fastighetsägare vid införande.
 • Gemensam materialupphandling för tomtanslutning, om detta skulle komma i fråga.
 • Informera om olika möjliga lösningar och anbud.
 • Utreda oklarheter och ta fram lösningar på eventuella problem.
 • Granska och informera om tillgängligt utbud för tv, telefoni, internet via fibernätet.
 • Diskutera och informera om fibernät och dess möjligheter.
 • Utgöra forum för alla intresserade i Rödstenen.
 • Kanalisera frågor mellan medlemmarna.

Intressegrupp Fiber i Rödstenen

Genom att anslutningen till fibernätet är helt frivllig och separat från samfälligheten uppkom det ett behov av en gemensam kontaktkanal mot leverantör och entreprenör, liksom ett forum där anslutna husägare kunde föra fram och diskutera olika frågor i samband med installation och användning.

I Rödstenen ledde detta till att det bildades en löst sammansatt “Intressegrupp Fiber i Rödstenen”.
Se kontaktsidan för hur man når den.

Anmärkning:
Intressegruppen är numera upplöst som sådan, men personerna finns kvar. De följer utvecklingen och står gärna till tjänst för råd och dåd.Läs mera om fiberprojektet:

 

Start  - Fiber  - Om fiberprojektet  - Tjänster  - Abonnemang  - Teknisk info  - Manual-Bruksanv  - Installationstips  - Felsökning  - Kontakt  - Forts