Kontakt

Fiberprojektet
2024-02-03

Designed by Taki Sweden AB, Copyright 2012

Copyright 2011, 2012, 2013
Taki Sweden AB

All rights reserved

Kontakter

Botkyrka Stadsnät

Beställningar av fiberanslutning, avtal etc

 

Webbsida: http://www.botkyrkastadsnat.se/

Förfrågningar angående de lokala projekten, liksom tekniska frågor riktas i första hand till:

Intressegrupp Fiber i Rödstenen

 

"De tre vise männen"

Anmärkning:
Intressegruppen är numera upplöst som sådan, men personerna finns kvar och står gärna till tjänst för diskussion, råd och dåd.

Fr vänster: Christer Gottschalk, Christer Gustafsson, Christer Boije

Start  - Fiber  - Om fiberprojektet  - Tjänster  - Abonnemang  - Teknisk info  - Manual-Bruksanv  - Installationstips  - Felsökning  - Kontakt  - Forts