Teknisk info

Fiberprojektet
2024-02-03

Designed by Taki Sweden AB, Copyright 2012

Copyright 2011, 2012, 2013
Taki Sweden AB

All rights reserved

Teknisk information

Schaktet för fiberkabeln blir c:a 70 cm brett, 50 cm djupt.

På tomtmark kan det bli både smalare och grundare, beroende på omständigheterna och markförhållandena.

 

 

 

 

 

 

Två fibrer dras in i varje anslutet hus, varav bara den ena används. Den andra är reserv och avsedd för framtida tjänster.
Röret som går in i husen har 7,5 mm yttermått och 3,5 mm innermått  Det går att böja, men inte för skarpt - sk “snusdoseböj”.

Typiskt lokalt fibernät
Schakt
Schaktdjup

I schaktet ligger ett sk DB4-rör (för direktförläggning i mark, DB=Direct Burial), med fyra pipor. Endast en av piporna används. Där ligger 96 fibrer. Röret är bara 12 mm i ytterdiameter.

Från fördelningsskåpen används DB2 kabel fram till husen.

DB2 tub 7/35

DB4 tub 12/10 mm

96 fibrer

Fiberrören

I husen kontakteras den ena fibern och ansluts till en mediakonverter som gör om från fiber till vanlig koppar-LAN-kabel CAT6. Två varianter finns: ett litet plåtskåp rymmande allt som behövs, alternativt frimontering på väggen eller platta. I normalfallet placeras den i klädkammaren.

I de flesta fall går inkommande fiber in i elskåpet vid sidan av ytterdörren och vidare via samma rör från entrédörren till klädkammaren som ringledningen för dörrklockan. Detta gör installationen smidig och enkel.
Installationen blir osynlig, och multimediaboxen kan sättas centralt i huset..

Inkoppling exempel

Det behövs ytterligare en tjänstefördelare eller switch som skiljer ut signalerna för internet, tv och ip-telefoni. Många vill ju också ha en enhet för trådlös router (Wi-Fi)

Det hela kan komma att se ut något i den här stilen


Tre olika typer av mediaomvandlare/tjänstefördelare har diskuterats:

XG6746 (Inteno), som visas på ovanstående bild. Den stöder hastigheter upp till 1000 Mb/s och är relativt liten. Kräver yttre nätanslutning. Denna rekommenderas av Botkyrka Stadsnät. Monteras öppet på vägg eller träplatta.
               Se    Datablad. XG6746          Snabbguide

Bredbandslåda, med separat mediaomvandlare MC102 och tjänstefördelare typ XG6745. Den stöder hastigheter upp till 100 Mb/s och innehåller nättuttag och fördelningsplint med.ett antal RJ45 kontakter. Stöds av Botkyrka Stadsnät. Ger skyddat och slutet montage på vägg, men är ganska stort.         
              Datablad:     Låda        MC102        XG6745

Bredbandslåda

Ett tredje förslag har diskuterats:
Switch (Inteno FG500) som ger upp till 1000 Mb/s med inbyggd brandvägg och även WiFi-enhet för trådlös överföring. Se datablad.FG500
Vi har emellertid fått besked om att denna typ av enhet ännu inte stöds inte av Botkyrka Stadsnät/Quadracom.

Tills vidare har vi alltså de första två lösningarna att välja på. Väljer gör man vid hembesöket.


Start  - Fiber  - Om fiberprojektet  - Tjänster  - Abonnemang  - Teknisk info  - Manual-Bruksanv  - Installationstips  - Felsökning  - Kontakt  - Forts