Grävning

Fiberprojektet
2024-02-03

Designed by Taki Sweden AB, Copyright 2012

Copyright 2011, 2012, 2013
Taki Sweden AB

All rights reserved

Anläggning på egen tomt

Grävningen på fastighetsägarens tomt  ingår som bekant i priset enligt kampanjerbjudandet (med vissa förbehåll). Det var antagligen det erbjudandet som fick många att sluta tveka om fiberanskaffningen.

Ändå är det säkerligen många som hellre själva gör jobbet - lyfter på stenplattor, lägger dukt under utegolv, gräver genom blomrabatterna. Botkyrka Stadsnät ger ju också ett rörförläggningsbidrag om 3000 kr, vilket regleras mot installationsavgiften, om du har tomt där förläggning inte kan ske i mjukmark. Det kan ju mycket väl tänkas att du behöver utnyttja detta bidrag, alldenstund det är vår och inte alltför obehagligt att själv gräva i trädgården.

Om du ska gräva själv, då är det dags att börja omgående. Projektet är redan i full gång på gatorna i Väpnaren och inom kort står Rödstenen på tur.

Om du inte ska gräva själv är det bara att vänta till anläggningsarbetarna kommer. 

Forberedelse Villa

Så här såg den ursprungliga arbetsfördelningen ut.

Observera att kampanjerbjudandet innebär att Botkyrka Stadsnät (med vissa förbehåll) tagit på sig att installera ända fram t o m bredbandsskåpet.

1. Fastighetens anslutningspunkt
2. Fastighetsgräns
3. Bredbandsskåp

Vill man åberopa rörläggningsbidraget har man alltså att själv lägga ner ett rör på sin tomt som fibern kan dras i.
I princip skulle det bara behövas ett lagom djupt dike, eftersom fibern själv ligger i ett tunt rör godkänt för markförläggning. Men i verkligheten är det praktiskt att gräva ner ett rör, både som skydd och för att du ska kunna gräva igen ditt dike, och så igen med gräsfrö, innan vårbruket och gräsklippningen kommer.

Röret ska gå från en lämplig anslutningspunkt vid tomtgränsen till den punkt där fibern ska gå in i huset. I de flesta fall är fibervägen in i huset redan överenskommen och klar - så det är inga problem.

Röret skulle enligt de ursprungliga instruktionerna ligga på på 50 cm djup, men eftersom det är din tomt och ditt ansvar att inte gräva av ledningen vid kommande trädgårdarbeten, kan du i princip välja djup själv. C:a 20 cm i gräsmattorna får väl anses som minimum, helst djupare i rabatterna.
Röret ska läggas så att det inte bildas knixar och överdrivet skarpa krökar, eftersom fibern ska föras in i huset via röret.

Det är inte särskilt kinkigt vilken slags rör det är. Det bör var slätt på insidan, minst c:a 20 mm innerdiameter och utgöra ett hyfsat skydd för mekanisk åverkan, styvt så att det inte pressas ihop av marktrycket. PEM-rör, typ sommarvattenledning av lämplig dimension, bör väl vara OK. Det finns ett otal rör-/slangvarianter att välja på hos Hornbach, många säljs i metervara.

Själva vägvalet och hur grävningen ska gå till väljer du bäst själv. Själv använde jag barnarbetare, som framgår av bilderna, det tyckte dom var omåttligt roligt.

Sam_1539a
20120415125437(3) a
Sam_1538a
Sam_1536a
Sam_1542a
Sam_1541a

Större delen av vägsträckan utgjordes av ett utegolv av trä.

Jag lyfte helt enkelt på en av plankorna och lät barnbarnen använda hink och spade för att gräva ur sanden, så att jag kunde dra röret under golvreglarna.

Sen återstod bara att återfylla och packa ihop sanden och sätta tillbaks plankan.

Ena ändan på röret går in under trappan där det kan anslutas till inomhusledningen som går in via elskåpet.

Andra ändan grävdes ner i gräsmattan fram till kantstenen mot gatan. Det sitter en gammal champagnekork som tätning så att inte smuts kommer in i röret.

När grävarna kommer fram till våran gata så drar dom bara ner röret under kantstenen och ut i schaktet.

Fiberröret träs i och sen ska, så småningom, fibern “blåsas” in, hela vägen in i huset.

Start  - Fiber  - Om fiberprojektet  - Tjänster  - Abonnemang  - Teknisk info  - Manual-Bruksanv  - Installationstips  - Felsökning  - Kontakt  - Forts