Projektdagbok
fiberprojektet

Fiberprojektet
2024-02-03

Designed by Taki Sweden AB, Copyright 2012

Copyright 2011, 2012, 2013
Taki Sweden AB

All rights reserved

Dagbok i Fiberprojektet

2012-09-12

Sista projektmötet: 
Erfarenhetsåterföring och slutbesiktning.
Projektet förklaras avslutat.

2012-06-18
Fibernätet klart!

Firades med stor grillfest där både Väpnaren och Rödstenen deltog.

Dsc_3350a
Sam_1938b
Sam_1939a1
Gramsh Katarina Johan
Sam_1946a

Alla arbeten för det nya fibernätet är nu avslutade. Slutbesiktningen gav godkänt på de flesta punkter.
Endast några mindre justeringar återstår att göra.

Efter besiktningen den 18 juni bjöd leverantörerena på stor grillfest för Väpnaren och Rödstenen. Den ägde rum på “neutral” mark på allmänningen mellan Väpnaren och Rödstenen.

Det var massor av folk som hade samlats och stämningen var på topp. Hundratals grillkorvar och hamburgare gick ner med god aptit, tillsammans med läsk och annat gott. Det var ett svettigt arbete för projektledningen från Botkyrka Stadsnät och ICT Networks att hålla igång allt. Man tog dock det hela med ro och gott humör.

Gästerna var klart positiva och stämningen var som på ett bättre cocktailparty där alla pratade med alla. Tillfället att möta gamla bekanta i området togs väl tillvara.

Heder och tack Gramsh, Katarina och Johan, som stod för det hela!

Man kunde också diskutera med Tele2 om vilket innehåll denna tjänsteleverantör kan fylla nätet med.

Sam_1954a

Nu återstår bara att gräva ner fibern på säckgatorna 3 och 4 i Rödstenen.
Nästa vecka räknar man med att detta ska vara klart. Sen är det dags att “blåsa i” fibern och sätta igång nätet. Bara slutliga markåterställningen återstår efter det.

2012-05-15

Hela Väpnaren och största delen av Rödstenen färdigschaktade

Sam_1863 säckgata 2

2012-05-15 “Fiberrallarna” har nu hunnit förbi säckgata 2 med sina tuber.

Det ska verkligen bli skönt att få tillgång till en modern infrastruktur för internet och tv.

Den senaste tiden har avbrott i internet via ADSL varit snarare regel än undantag.

För att inte tala om digitala kanaler i det gamla antennätet:
ComHems senaste kanalomkopplingar orsakar att så gott som inga betalkanaler fungerar längre i många fastigheter.


2012-04-26

Projektmöte 4


2012-04-03

Projektmöte 3


Dsc_3067a
Dsc_3070a

Schaktningsarbetena för fibern är igång igen.
Man gräver en sträcka på ett femtiotal meter i taget, med en smal grävskopa, och lägger ner plaströren. Så fyller man omedelbart igen schaktet. Sedan tar man nästa bit. På så sätt vill man eliminera trafikstörningar så långt som möjligt. Grävningen tar några veckor och efter det är det dags att “blåsa in” fibern och “tända den”. Sedan är det klart. Bara slutliga markåterställningen återstår.

2012-03-26

2012-03-26

Återstart schaktning och utomhusarbeten


2012-03-01

Projektmöte 2


2012-03-01

Förmånligt delbetalningserbjudande Rev 2 Klicka här   

2012 - under februari

Projektledningen besöker varje fastighet som har beställt för syn och överenskommer om mark- och inomhusinstallation samt ev tilläggsbeställningar.      Se exempel på checklistor här:     Rödstenen   Väpnaren


2012-02-01

Projektmöte 1 - med representanter från Väpnaren, Rödstenen, Botkyrka Stadsnät och entreprenören ICT Networks.   Se mera här.Johan
Projektgruppen i fullt arbete med vårt projekt:
Katarina Kroon (Botkyrka Stadsnät), Johan Westlin (Botkyrka Stadsnät). Gramsh Gashi (ICT Networks))
Katarina
Gramsh

2012-01-04

Startmöte - med representanter från Väpnaren, Rödstenen, Botkyrka Stadsnät och entreprenören ICT Networks2011-09-27

Rödstenen får fiberanslutning

Detta efterlängtade besked från Botkyrka Stadsnäts VD Peter Sandstedt lämnades vid ett möte den 27 september.

Det innebär att de som har beställt anslutning till fibernätet får sin anslutning i november i år eller senast april nästa år. D v s  lagom tills antennsamfällighetens avtal med ComHem löper ut. Exakta tidpunkten beror på om markavtalen blir klara innan tjälen kommer i marken .

Andra positiva nyheter som kom fram vid mötet var:

 • Kostnaden inkluderar nu även dragning på beställarens tomtmark (med grovåterställning).
  Du slipper alltså gräva själv, om du inte nödvändigtvis vill.
   
 • Man behöver inte betala hela anslutningsavgiften på en gång. Stadsnät har flera finansieringsalternativ.
   
 • Det finns numera ett mycket stort utbud av både TV- och internetleverantörer hos stadsnätet och fler kommer. Detta innebär att det är sörjt för en sund priskonkurrens och stora valmöjligheter. Du är inte bunden till en enda leverantör!
   
 • Projekteringen tar hänsyn till våra önskemål om kabelförläggning etc.
   
 • Det har föreslagits att det bildas en intressegrupp för Fiber i Rödstenen som kan bidra med råd och dåd till medlemmarna i dessa frågor.

Läs mera om det gamla antennätet och fördelarna med fiberanslutning här.


2011-11-27

Både Rödstenen och Väpnaren beslutar att godkänna ledningsrätts-avtalet för fiber.
Extra samfällighetsstämman i Rödstenen resulterar i 30 röster för, 3 röster mot. Samtidigt beslutar styrelsen i Väpnaren att godkänna avtalet. 


2011-12-17

Entreprenör för fiberanslutningen är nu utsedd.

Stadsnätet har nu utsett ICT NetWorks AB som entreprenör för ledningsanläggningarna. Det betyder att slutliga projekteringen har inletts tillsammans med entreprenören. Då har vi i Rödstenen också en del att säga till om. Närmast väntar vi på en tidplan för genomförandet och på en definitiv ledningsdragning.

Det är troligt att man kan börja med installationen inne i husen redan i januari-februari för att ha allt klart till våren då grävning och inkoppling kan ske.

Som tidigare har meddelats har det tillkommit flera beställningar  från Rödstenen och vi är nu över den önskade anslutningsgraden på 50%. Därmed finns det abonnenter på alla säckgatorna och man håller på att rita om ledningsschemat därefter.

Det innebär att det antagligen fortfarande finns chans att komma in med en sen beställning, om det är någon som vill hänga på.


2011-12-23

Julhälsning från Botkyrka Stadsnät.   Se nyhetsbladet här.

Start  - Fiber  - Om fiberprojektet  - Tjänster  - Abonnemang  - Teknisk info  - Manual-Bruksanv  - Installationstips  - Felsökning  - Kontakt  - Forts