Tidplaner

Fiberprojektet
2024-02-03

Designed by Taki Sweden AB, Copyright 2012

Copyright 2011, 2012, 2013
Taki Sweden AB

All rights reserved

Tidplan

OBS att tidplanerna är preliminära. De kan komma att ändras beroende av väder, vind och andra omständigheter som är svåra att kontrollera.

Senaste tidplan (8/5) från projektledningen ser ut så här:

2/4

9/4

16/4

23/4

30/4

7/5

14/5

21/5

28/5

Tidplan 120507

4/6

Tidplanen som pdf-fil

Start  - Fiber  - Om fiberprojektet  - Tjänster  - Abonnemang  - Teknisk info  - Manual-Bruksanv  - Installationstips  - Felsökning  - Kontakt  - Forts