Ledningskartor

Fiberprojektet
2024-02-03

Designed by Taki Sweden AB, Copyright 2012

Copyright 2011, 2012, 2013
Taki Sweden AB

All rights reserved

Ledningskartor

Karta över ledningsdragningen, daterad 2012-09-25

Samtliga ledningar är GPS-mätta och karterade med stor noggrannhet.
Kontakta Botkyrka Stadsnät för vidare information.

Om man klickar på kartorna härnedan får man upp kartorna i pdf-format.
Observera att vissa av filerna är stora (flera megabyte) och kan ta en stund att ladda hem. Detta gäller i hög grad om man är ansluten till ADSL eller motsvarande. Den som är ansluten till det snabba fibernätet har givetvis inte samma problem.

Rödstenen

Rödstenen 400px

Ovanstående som pdf-fil (27 kB)

Rödstenen-ortho 400px

Ovanstående som pdf-fil (6 MB)

Väpnaren

Vapnaren 400px

Ovanstående som pdf-fil (38 kB)

Väpnaren-ortho 400px

Ovanstående som pdf-fil (4 MB)

Klicka på kartorna ovan så får du upp dem i stort pdf-format

Dagsläget

I denna etapp har 44 fastigheter beställt och erhållit fiberanslutning till stadsnätet.

Eventuella nya önskemål om anslutning till fibernätet kan riktas till Botkyrka Stadsnät. Man får väl dock räkna med att det fordras en inte alltför liten grupp av intressenter för att efteranslutning ska kunna ske.

Rödstenen

 

Anslutna fastigh.

Säckgata 1

9

Säckgata 2

4

Säckgata 3

4

Säckgata 4

4

Totalt Rödstenen

21 = 55%

Väpnaren

 

Anslutna fastigh.

Säckgata 1

4

Säckgata 2

5

Säckgata 3

6

Säckgata 4

2

Säckgata 5

4

Säckgata 6

2

Totalt Väpnaren

23 = 43%

Start  - Fiber  - Om fiberprojektet  - Tjänster  - Abonnemang  - Teknisk info  - Manual-Bruksanv  - Installationstips  - Felsökning  - Kontakt  - Forts