Inkoppling 
Tele2

Fiberprojektet
2024-02-03

Designed by Taki Sweden AB, Copyright 2012

Copyright 2011, 2012, 2013
Taki Sweden AB

All rights reserved

Inkoppling av Tele2 Triple Play
internet, telefoni och TV

Läs gärna först de allmänna inkopplingsanvisningarna.Följ sedan bruksanvisningen för TV-box och router.

Lösenord

WPA-PSK lösenordet för routerns WiFi hittar du på lapp under routern.
Lösenord för administrering av routern finns i bruksanvisningen.

Bruksanvisningar

Snabbguide TV Box        Bruksanvisning TV Box

Hemtelefoni                Bruksanvisning Router EVG2000            Datablad  Router EVG2000

 

Inkoppling exempel 2

Vi som från början beställde Tele2 Triple Play-abonnemang hade, minst sagt, vissa startsvårigheter.

Speciellt var det TV som inte fungerade till en början.

Det visade sig vara  tre olika orsaker:

1. Den medföljande dokumentationen från Tele2, som avsåg inkopplingen av TV-boxen, var felaktig.

2. TV signalerna var av någon anledning inte inkopplade till vårt nät.

3. En del av de installerade mediaomvandlarna var inte korrekt konfigurerade, eller möjligen trasiga..

Nu fungerar emellertid alltsammans, och det fungerar bra, om man kopplar enligt följande:

1. Inkoppling

LAN1

LAN2

Start  - Fiber  - Om fiberprojektet  - Tjänster  - Abonnemang  - Teknisk info  - Manual-Bruksanv  - Installationstips  - Felsökning  - Kontakt  - Forts